Norvēģijas Tirdzniecības kamera

Norvēģijas Tirdzniecības kameras Latvijā mērķis ir izveidot un attīstīt sadarbības tīklu starp norvēģu un latviešu uzņēmumiem , lai aizstāvētu kameras biedru intereses un lai darbotos kā platforma kontaktu rašanai uzņēmējdarbības vidē Latvijā un Norvēģijā.

Tirdzniecības kamera ir arī Ārvalstu investoru padomes (Foreign Investors' Council in Latvia, FICIL) biedrs, kā arī sadarbojas ar citu valstu tirdzniecības kamerām Latvijā un Baltijā. 

Norvēģijas Tirdzniecības kamera Latvijā tika izveidota 2007. gadā, un šobrīd tajā ir 100 aktīvi biedri, gan uzņēmumi, gan privātpersonas. Norvēģijas vēstnieks ir tirdzniecības kameras goda biedrs. Darbības virsmērķis ir ar dažādu formālu un neformālu pasākumu palīdzību izveidot Tirdzniecības kameru par spēcīgu un stabilu atbalstu saviem biedriem. Norvēģijas Tirdzniecības kamera Latvijā labprāt sadarbosies ar visiem uzņēmumiem, kurus varētu interesēt tās darbība vai dalība kamerā.

Lasiet vairāk viņu tīmekļa vietnē: www.nccl.lv.

Norvēģijas Tirdzniecības kamera savā tīmekļa vietnē labprāt reklamē norvēģu kultūras pasākumus Latvijā. Taču lūgums ņemt vērā, ka finansiāla atbalsta lūgumi diemžēl netiek pārsūtīti kameras biedriem. 


Avots: emb.riga@mfa.no   |   Bookmark and Share