Norwegian Chamber of Commerce in Latvia

The Norwegian Chamber of Commerce in Latvia arbeider for å utvikle nettverk og samarbeid mellom norske og latviske selskaper, for å fremme medlemmenes interesser, og for å være en plattform for kontakt og handel mellom de to land.


Handelskammeret er medlem i Foreign Investors' Council in Latvia (FICIL) og samarbeider også med andre Handelskamre i Latvia og Baltikum.

The Norwegian Chamber of Commerce ble etablert i 2007 og har 100 aktive medlemmer, både bedrifter og privatpersoner. Den Norske Ambassadøren er Æresmedlem i Handelskammeret. Ambisjonen er gjennom ulike arrangementer, både formelle og uformelle, å bygge Handelskammeret til å bli en sterk støttespiller for sine medlemmer. The Norwegian Chamber of Commerce in Latvia er interessert i å komme i kontakt med alle selskaper som kan tenkes å ha en interesse av deres aktiviteter.

Les mer på deres nettside: www.nccl.lv.

Handelskammeret promoterer gjerne norske kulturarrangementer i Latvia gjennom deres hjemmeside, men de videreformidler dessverre ikke forespørsler vedrørende økonomisk støtte.


Kilde: emb.riga@mfa.no   |   Bookmark and Share