Innovasjon Norge

11.01.2012 // Innovasjon Norge tilbyr finansiering og tjenester. Formålet er å skape innovasjon i næringslivet, utvikling i distriktene og konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og promoterer Norge som turistmål. Innovasjon Norge har utlandskontorer i mer enn tretti land. Deres kunnskap om lokale og internasjonale forhold bidrar til å gjøre kundenes ideer til suksesser.

 

Nærings og handelsdepartementet er hovedeier med 51 prosent, og fylkeskommunene eier 49 prosent. Innovasjon Norge forvalter i tillegg midler fra Kommunal- og regionaldepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Utenriksdepartementet og fylkesmennene. Innovasjon Norge forvaltes av et hovedstyre og ledes av administrerende direktør, Gunn Ovesen.

Innovasjon Norge har et bredt arbeidsfelt og jobber med en rekke forskjellige oppgaver, initiativer, programmer, tiltak og arrangementer. De har allikevel tre definerte hovedarbeidsområder:

  • Entreprenørskap: sikre at nye bedrifter kan overleve og utvikle seg
  • Vekst i bedrifter: bidra til at bedriftene kan vokse og bli konkurransedyktige
  • Innovasjonsmiljøer: bidra til økt verdiskaping og konkurransekraft ved å skape gode miljøer for innovasjon.

I Latvia:

Innovasjon Norges hovedkontor i Baltikum ligger i Estland. Hovedkontoret har bred kompetanse om alle de tre baltiske landene. Innovasjon Norge samarbeider i tillegg med en konsulent stasjonert i Latvia.

Innovasjon Norge har publisert en oversikt over norsk næringslivsutvikling i Baltikum. Hovedaktiviteten er i sektorene energi og miljø, maritim, IKT, tjenester og konstruksjon.

På sidene deres kan man lese om Innovasjon Norges beste råd ved etablering i Baltikum, Baltikum – et nærmarked i rask utvikling.

 

Hovedkontor:

Norwegian Embassy
Harju 6

15054 Tallinn

Tel: +372 6313 466

Faks: +372 6313 468

tallinn@innovationnorway.no

 Latvia-konsulent:

Elizabetes 51

Riga

LV-1050

Tel: + 371 671 658 94

Mob :+ 371 268 757 82

riga@innovationnorway.com

 

 


Kilde: emb.riga@mfa.no   |   Bookmark and Share